Kolekcija u SZPB

Spomen-zbirka Pavla Beljanskog je povodom treće nacionalne manifestacije Noć muzeja 2009. godine posetiocima priredila poseban sadržaj, odstupajući pomalo od svoje uobičajene izložbene koncepcije. Uz obilazak stalne postavke remek-dela nacionalne umetnosti prve polovine 20. veka iz kolekcije Pavla Beljanskog, zainteresovani su u subotu, 16. maja 2009, od 18 do 02 časova, bili u prilici da pogledaju ekskluzivnu izložbu šibica pod nazivom Light my Fire.

Imaš šibicu?

Šibice iz kolekcije Jasne Novak, različitih veličina, oblika i boja, naročito privlače pažnju svojim nalepnicama. Svako bi poželeo da poseduje bar jednu od ovih šibica, najraznovrsnijih motiva, grafičkih i likovnih rešenja, koje pored svoje atraktivnosti imaju i posebno mesto u razvoju civilizacije jer predstav-ljaju veliki korak u evoluciji savladavanja vatre. U vreme kada su se pojavile, niko nije ni slutio da će šibice prevazići golu funkcionalnost i postati osnova za gotovo neograničen likovni repertoar.

Na šibicama su, tako, vidljive mnoge promene u istoriji dizajna tokom prethodnih 160 godina. I ne samo to. Hiljade različitih likovnih rešenja su hronika najznačajnijih svetskih događaja, pronalazaka, političkih stavova i mode. Velika strast Viktorijanskog doba bila je egzotika, što je u proizvodnji šibica favorizovalo motive životinja, biljaka i naroda iz dalekih krajeva sveta i na taj način poslužilo uzdizanju nacionalnog ponosa i vere u imperiju. Šibice pod nazivom „Telephone Matches“, „The Telegraph Safety Match“, „The Automobile“ pojavile su se zajedno sa ovim izumima, prestižni modni časopis Voque reklamirao se na njima, a čuveni Empire State Building u Njujorku dobio je svoj reklamni pandan u dizajnu kutije šibica. Reklamna uloga šibica vremenom, naročito sredinom 20. veka, zauzela je posebno mesto jer su one postale jedan od najprisutnijih potrošačkih proizvoda na svetu, što ih je istovremeno odredilo kao sredstvo propagande. Svaki proizvođač se trudio da različitim dizajnom i motivima na svojim šibicama zadovolji što širi ukus potrošača. Italijani su favorizovali svoju kulturu i umetnost, Španci plesačice sa kastanjetama i koride, Rusi čuvene bitke, Amerikanci pop-kulturu, Šveđani su podsećali da su oni dali osnovni izgled obliku i dizajnu kutiji šibica. Motivi su bili različiti, ali je bilo važno da brend bude prepoznatljiv. Idejna rešenja za kutije šibica su tako postala prethodnica modernog marketinga i indikativna za mnoge promene u kulturi biznisa. Proizvodnja šibica je bila prvi svetski multinacionalni biznis i jedan od najstarijih oblika brendinga koji se pojavio u drugoj polovini 19. veka. Sa svoje strane, brending je bio polazna tačka za razvoj dizajna šibica u kojem se najčešće ogledaju savremeni stilovi dizajna.
Jedinstvena kolekcija Jasne Novak sadrži vredne primerke iz najdinamičnijeg perioda istorije šibica, od vremena uobličavanja njihovog dizajna u prvoj polovini 19. veka do najraznovrsnijih rešenja iz šezdesetih godina prošlog, kada sa pop-kulturom ovaj potrošački proizvod doživljava svoj vrhunac i istovremeno ulazi u period dekadencije kvaliteta i značaja u svakodnevnom životu savremenog čoveka. I dok je sudbina šibica neizvesna, grafička i tipografska rešenja njihovog dizajna tokom istorije su pokazala svoju moć. Možda će njihova dalja evolucija obezbediti renesansu upotrebe šibica. 
 
Milana Kvas