Reč upravnice

Kako nastaju kolekcije? Ko su kolekcionari – istraživači, sakupljači?
Odakle dolazi želja koja daje pečat njihovom životu?
Ostavljaju nam blaga, da u njima uživamo.

Jedno zrno šibice – osvetljava noć. Kutije – okupljaju ljude – filumene.

Filumenizam je hobi sakupljanja nalepnica i kutijica šibica, a kolekcionari su poznati kao ljubitelji svetlosti (vatre), pa je odatle i sam naziv filumenisti. Ovaj hobi je veoma rasprostranjen širom sveta.

Šibice, taj neizostavni deo naše svakodnevice, upakovane u kutije različitih veličina i oblika, oduvek su privlačile kolekcionare. Sakupljao ih je knez Pavle, koji je u njih uložio svoju dvanaestogodišnju ušteđevinu. Sakupljala ih je i Jasna Novak.

Pisma puna nalepnica za šibice novih serija iz Francuske, Belgije, Švedske, Španije... Jasna je dobijijala čim izađu sa fabričke trake. Putujući,  razmenjivala je raritete sa pasioniranim filumenistima sveta. Različite po formi, veličini, dizajnu pa čak i materijalima, šibice su punile kutije, kofere, čitave police. Danas, pred nama stoji ovo „zapaljivo blago“; tu su cilindrična, zlatasta italijanska pakovanja ukrašena reprodukcijama slika umetnika svetskog renomea, remekdela japanske strpljivosti izrađena na peliru i svili, francuske šibice sa pikantnim motivima i predstavama.

Ovu neobičnu zbirku, koje se uvećavala tokom godina, danas čuva i umnožava Jovana Popović Benišek. 

D O B R O    N A M   D O Š L I

Otkrijte jedan minuli svet. Možda i vi postanete kolekcionari!