radionice za decu

Likovne radionice za decu od 4 -18 godina

Radionice su namenjene deci predškolskog i školskog uzrasta i realizuju se u dogovoru sa likovnim pedagozima. Nakon  upoznavanja sa kolekcijom, pred decu se stavlja mogućnost da sami kreiraju nalepnicu za šibicu ili skulpturu od kutijica i palidrvaca. Akcenat se stavlja na određenu temu  ili likovnu tehniku. Kao rezultat susreta sa mnogobrojnim motivima iz kolekcije, deca dobijaju jedan sasvim novi odnos prema likovnosti, a kako i sami postaju kreatori, iz Muzeja izlaze dvostruko obogaćeni .

Većina dece su i  sami kolekcionari – mali sakupljači dragocenih sitnica, koji odrastaju ohrabreni svojim ličnim blagom, i na taj način formiraju sopstvena merila i ukus kao i prave vrednosti.

Radionice se održavaju jednom nedeljno i traju dva školska časa.