Skulpture inspirisane prirodom

Braća Rajan i Trevor Ouks stvorili su ova dela koristeći hiljade šibica.

 Ovi blizanci, rođeni u Koloradu, svojim skulpturama predstavljaju kontinuirana ponavljanja u prirodnim procesima koji se javljaju tokom miliona godina. Okupirani svetom prirode oni razvijjaju precizane forme i spirale koje odražavaju oblike koji vidimo svuda oko nas.

 

Više informacija na: www.oakesoakes.com